32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (2024)

Zoals Samuel Hemming, de eerste Senior Grand Warden van de United Grand Lodge of England, het ooit uitdrukte;

Vrijmetselarij is een systeem van moraliteit, gehuld in allegorie en geïllustreerd door symbolen.

Vandaag gaan we dieper in op die vrijmetselaarssymbolen (32 om precies te zijn) en leggen we ook uit wat ze betekenen en vertegenwoordigen.

NB:Dit zal erg lang duren, maar als u op zoek bent naar een specifiek vrijmetselaarssymbool, kunt u de onderstaande inhoudsopgave gebruiken om met een klik op de knop te vinden wat u zoekt.

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (1)

De vrijmetselaarsgemeenschap:Een unieke online community voor diegenen die meer willen weten over de mysteries van de vrijmetselarij in het gezelschap van gelijkgestemde mannen.Klik hier om meer te leren.

Acacia

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (2)

NB:Aspirant-metselaars en meester-metselaars van over de hele wereld kijken uit naar onze e-mails. Als je mee wilt doen,meld u aan voor de nieuwsbrief van Masonic Find. Het is gratis en onze volgende e-mail gaat over een paar uur uit.

In de Hebreeuwse geschriften is acacia een heilig hout dat bekend staat als 'sh*ttah'. In het Oude Testament werd het zwaar gebruikt om heilige meubels te maken.De Ark van het Verbonden de tabernakel waren allemaal gemaakt van acacia.

In de vrijmetselarij is het een symbool van de onsterfelijkheid van de ziel.

‘Deze evergreen is een embleem van ons geloof in de onsterfelijkheid van de ziel. Hierdoor worden we eraan herinnerd dat we een onsterfelijk deel in ons hebben, dat het graf zal overleven en dat nooit, nooit, nooit zal sterven.'

Deze verklaring wordt gebruikt tijdensVrijmetselaars begrafenisrituelen. De betekenis is afgeleid van de groenblijvende en duurzame aard van de boom. De onsterfelijkheid van de ziel is een onbewijsbaar feit; daarom zijn metselaars verplicht om het in geloof te nemen.

Het takje acacia is ook een symbool van onschuld en zuiverheid in de vrijmetselarij. In het Grieks,de boom staat voor de morele kwaliteit van de onschuld van het leven. In zijn theorie van de kerstening van de vrijmetselarij legt Hutchison de interpretatie uit als:

'Wij metselaars, die de betreurenswaardige staat van religie onder de Joodse wet beschrijven, spreken in cijfers... akakia is het Griekse woord voor onschuld, of vrij zijn van zonde; implicerend dat de zonden en corruptie van de oude wet, en toegewijden van het Joodse Altaar...'

Het wordt verder geïnterpreteerd als een symbool van inwijding. Het is opgenomen in de initiatieceremonies van het vaartuigom het symbool van opstanding tot een toekomstig leven te vertegenwoordigen.

Alziend oog

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (3)

Het is ook bekend als het oog van de voorzienigheid of het maçonnieke oog.

In de Vrijmetselarij is het Alziende Oog een symbool dat gebruikt wordt om leden eraan te herinneren dat deGrote architect van het universum; God observeert alle daden, handelingen en menselijke gedachten.

Het symbool verscheen voor het eerst als vrijmetselaarspictogram in 1797 in de publicatie van Freemason's Monitor of Illustrations of Masonry door Thomas Smith Webb.

Vierkant en kompassen

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (4)

Het vierkant en kompassenzijn een van de meest erkende symbolen van de vrijmetselarij. De oorsprong is terug te voeren tot de middeleeuwen vanuit het steenhouwersgilde.

Het vierkant in Metselwerk symboliseert moraliteit in de essentie van de Gulden Regel.

Om te gaan met iemand regelrecht verwijst naar het behandelen van een persoon de manier waarop we willen worden behandeld. Het geeft het vermogen van vrijmetselaars aan om de leringen van geweten en moraliteit toe te passen bij het testen van de juistheid van hun acties.

Het kompas staat voor het vermogen om een ​​duidelijke grens te trekken rond onze verlangens en passie. Het vertegenwoordigt zelfbeheersing en controle, wat de basis is van moraliteit en wijsheid.

De combinatie van het vierkant en de kompassen dient als een herinnering voor vrijmetselaars om persoonlijke verlangens en passies te onderzoeken met behoud van moraliteit.

Brief G

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (5)

De letter G verschijnt in het vierkant en de kompassen en in het midden van de brandende vrijmetselaarsster. De symboliek ervan in de vrijmetselarij verschilt vaak van rechtsgebied tot rechtsgebied.

Sommige vrijmetselaars zeggen dat het verwijst naar 'God'; het Opperwezen. Anderen verwoorden de betekenis ervan voor 'Geometrie'; de studie van de volgorde van getallen in wiskunde en wetenschappen in het algemeen. Andere loges geloven dat het staat voor 'Gnosis'; het begrip van spirituele mysteries, wat een centraal onderdeel is van het vak.

Sommige vrijmetselaars koppelen de betekenis van de letter G aan het Hebreeuws. In het oude Hebreeuws had de letter G een vergelijkbare numerieke waarde van 3. In de geschiedenis werd nummer 3 afzonderlijk gebruikt om naar God en zijn leringen te verwijzen.

Kabel slepen

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (6)

Een sleepkabel is meestal bevestigd aan het gewaad van een vrijmetselaar. In de oudheid was kabel een sterk touw dat werd gebruikt om zware voorwerpen op een vlot samen te binden. Een sleep was ook een touw dat werd gebruikt om voorwerpen te trekken. Een sleepkabel was dus een robuust, zwaar touw dat werd gebruikt om voorwerpen vast te binden en te trekken.

In de vrijmetselarij is de sleepkabel een zichtbaar symbool van iemands belofte aan het vaartuig.

Het vertegenwoordigt een gelofte dat een vrijmetselaar zijn plichten zal vervullen en een medebroeder naar zijn volledige vermogen zal helpen. De lengte van de sleepkabel geeft aan in hoeverre een lid bereid is te gaan om een ​​mede-metselaar te helpen.

Daarom is de lengte van een sleepkabel belangrijk bij de vrijmetselaar.

De sleepkabel kan worden gerelateerd aan het koord dat een moeder en kind verenigt tijdens de geboorte.

Nadat een kind is geboren, wordt de fysieke band tussen hen verbroken en vervangen door onvoorwaardelijke liefde.

Tijdens de initiatie wordt de kabel van de rekruut verwijderd omdat de gelofte op het altaar sterker is dan een zichtbare band. Het wordt een morele beperking die een persoon begrenst tot broederlijke liefde in het vak. De band wordt een tweerichtingsverkeer waarbij een persoon is gekoppeld aan de vrijmetselaar en de vrijmetselaar is gebonden aan de persoon.

Vrijmetselaars Blazing Star

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (7)

Er wordt gezegd dat de vrijmetselaars Blazing-ster het hoogtepunt vertegenwoordigt van iemands vrijmetselaarsreis. De symboliek in het vaartuig heeft meer dan één betekenis.

Ten eerste vertegenwoordigt de maçonnieke brandende ster God, het hoogste wezen dat zijn licht op ons laat schijnen en ons tot betere mensen in de samenleving maakt.

Het herinnert vrijmetselaars ook aan Gods alomtegenwoordige aard, wat aangeeft dat Hij bij ons is, ongeacht waar we zijn.

Ten tweede vertegenwoordigt de maçonnieke brandende ster de zon, die haar stralen op de aarde werpt en alles leven geeft. Sommige oude religies aanbaden de zon.

Ten derde vertegenwoordigt het de ster van Bethlehem, die de drie wijzen naar het kindje Jezus leidde. In een vrijmetselaarsloge leidt de Masonic Blazing-ster leden op een spiritueel pad om het Opperwezen te ontmoeten.

Ten vierde staat het voor voorzichtigheid. De kwaliteit van wijs zijn. Prudence begeleidt vrijmetselaars bij het leiden van een leven vol wijsheid.

Vrijmetselaars hamer

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (8)

De vrijmetselaarshamer heeft twee verschillende betekenissen. In het steenhouwers-tijdperk werd een hamer gebruikt bij het vormgeven van stenen. Evenzo dient het in de vrijmetselarij als een speculatieve herinnering voor leden om moreel zuiver te blijven en zich af te scheiden van maatschappelijke ondeugden.

Metselaars worden gezien als levende stenen die kunnen worden gevormd door ruwe randen te breken om een ​​leven te leiden dat onze schepper behaagt.

Wanneer gebruikt door een Master of a Lodge, is de vrijmetselaarshamer een autoriteitsfiguur. Hij gebruikt het om zijn macht in de lodge te manifesteren door middel van zijn acties. Hierdoor kan hij de orde in procedures handhaven.

Sommige lodges, ook in de Verenigde Staten, hebben een reishamerprogramma dat wordt gebruikt om bezoeken aan andere lodges als een eenheid te promoten. Het bevordert sociale interacties tussen lodges.

Vrijmetselaars lamsvacht schort

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (9)

In de Bijbeleen wit lam was een embleem van onschuld. In de meeste oude religies werd een schort gedragen door religieuze leiders als een ereteken.

In de vrijmetselarij wordt een schort van wit vrijmetselaarsleer gedragen om vlekken op kleding te voorkomen. Het drukt het belang uit om zichzelf zuiver te houden van morele ondeugden. Het is een herinnering aan het reinigen van iemands lichaam en geest van alle onzuiverheden.

Het schort van de Master Mason is gemaakt van lamsleer of puur wit leer. Het moet met waardigheid worden gedragen om de deugd van een broeder te beschermen en de broederschap te eren.

Anker en de Ark

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (10)

Het anker en de ark in de vrijmetselarij zijn een symbool van hoop en vrede tegen de uitdagingen van het leven. Het symbool werd ontdekt in catacomben in Rome. Er wordt aangenomen dat de persoon die in het graf woonde, op een vredige plek rustte.

Het gebruik van een anker om hoop weer te geven, zou afkomstig zijn vanApostel Paulus in het boek Hebreeën.

Hebreeën 6:19; 'Welke hoop we hebben als een anker van de ziel, zowel zeker als standvastig, en gaat daarin binnen de sluier binnen.'

In die tijd werden christenen geconfronteerd met veel uitdagingen en vervolging. Degenen die het einde wisten te halen, waren dankbaar. Het anker gaf hen hoop om door te gaan ondanks de uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd, daarom werd het in hun graven gegraveerd.

De ark, die in de bijbel een schip was, stelt de reis van het leven voor.

Volgensde maçonnieke derde graad, bieden de twee symbolen gecombineerd de vrijmetselaars de verzekering dat de Goddelijke Ark stormachtig weer zal overwinnen en hen naar een plaats van rust zal brengen die vrij is van wereldse verdorvenheid.

Ark des Verbonds

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (11)

In de Bijbelde ark van het verbond werd gebouwd door Mozesopdracht van God opvolgen. Het was gemaakt van sittimhout (acacia), had vier gouden ringen aan de vier hoeken en twee gouden cherubim zaten bovenop.

Het huisvestte de twee stenen tafelen met de tien geboden, een pot met manna en de staf van Aäron.

De Ark werd later gebruikt als een symbool van Gods belofte aan David en werd daarin ondergebrachtSalomo's Tempel.

De betekenis van de vrijmetselarij van de Ark des Verbonds is ontleend aan bijbelse tijden. Het is een universeel symbool in de broederschap dat in tal van kunstwerken voorkomt. De Ark vertegenwoordigt Gods oneindige vergeving van menselijke zonden.

Vrijmetselaarsloges worden gezien als moderne Salomonstempels. In de loges leren de leden hoe belangrijk het is zich aan Gods geboden te houden.

Daarom herinnert de Ark vrijmetselaars er ook aan dat hoewel ze goed doen volgens de leringen van de broederschap, het naleven van Gods tien geboden hen zal helpen beter te doen.

NB:U kunt er meer over lerende verbinding tussen de Ark en de vrijmetselarij hier.

Vrijmetselaars schoen

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (12)

De vrijmetselaarsschoen is ook bekend als de blauwe pantoffel. De naam 'Blauwe pantoffel' bepaalt de waarde die de kleur blauw heeft in de vrijmetselarij. Vroeger was het uitdoen van een schoen en deze aan iemand anders geven een manier om een ​​contract te valideren.

De vrijmetselaarsschoen impliceert verschillende betekenissen volgens verschillende graden.

In de eerste graad symboliseert het een belofte en aanvaarding om een ​​verbond aan te gaan. In de derde graad duidt het op het uitdoen van schoenen wanneer men zich op een heilige plaats bevindt. Het is een weerspiegeling van verschillende religieuze gebruiken.

Moslims doen bijvoorbeeld hun schoenen uit voordat ze een moskee binnengaan.

Mozes kreeg de opdracht zijn schoenen uit te doen toen hij de brandende braamstruik zag. Het dient daarom als een bevestiging dat wat is gezegd zonder enige twijfel zal worden gedaan.

De Bijenkorf

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (13)

Abijenkorfbestaat uit een groep insecten die onvermoeibaar samenwerken om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken. Evenzo,de bijenkorf in de vrijmetselarij vertegenwoordigt het belang van het samenkomen van vrijmetselaarsen het mobiliseren van alle inspanningen voor één doel.

Het concept achter de korf is om mensen met dezelfde interesses te verzamelen die kunnen samenwerken.

De bijenkorf symboliseert ook een vorm van werk die bekend staat als industrie en de verschillende soorten werk van het ambacht. In de vrijmetselarij is werk van vitaal belang.

Deze deugd wordt onderwezen door instructies van een Master Mason;

'Werkt zodat hij loon kan ontvangen, om zichzelf en zijn gezin beter te onderhouden en bij te dragen aan de verlichting van een waardige, noodlijdende broer, zijn weduwe en wezen.'

Doodskisten

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (14)

Over het algemeen worden doodskisten geassocieerd met de dood. In de Vrijmetselarij wordt een doodskist getoond naast een takje acacia, en af ​​en toe wordt er een vijfpuntige ster uitgehouwen aan de bovenzijde. De betekenis die aan de kist wordt gehecht, varieert van context tot context.

Het symboliseert de dood van het vorige leven van een vrijmetselaar, wat nodig is voordat een persoon begint met vrijmetselaarsplichten.

Vrijmetselaars schoof van maïs

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (15)

Tijdens King's Solomon-tijden, arbeiders betaalden hun loon (belastingen) met maïs. OudMeester Metselaarsontving als betaling een schoof maïs, wijn en olie, die momenteel in dollars wordt betaald.

In de vrijmetselarij symboliseert de korenschoof de voordelen van ons zweet en de beloningen verdiend door degenen vóór ons en het belang van deelname aan liefdadigheidsactiviteiten.

Het symbool herinnert de metselaars aan het harde werk van hun voormalige broers. Na een succesvolle oogst werden de restanten op het veld achtergelaten voor weduwen en wezen.

Net als maïsresten die zijn achtergelaten voor de ongelukkigen, zijn vrijmetselaars verplicht om eraan deel te nemenliefdadigheidsactiviteitendie de kansarmen in onze samenleving ten goede komen.

47e probleem van Euclides

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (16)

Het 47e probleem van Euclides is ook bekend als de 47e stelling van Euclides of de stelling van Pythagoras. De naam is afkomstig van Euclides, bekend als de vader van de geometrie.

De wiskundige weergave van het symbool is in de verhouding 3:4:5.

In de speculatieve vrijmetselarij, de47e probleem van Euclidesstaat voor het belang van vrijmetselaars om 'hun vierkant te kwadrateren'.

Met andere woorden, leden van het vaartuig moeten hun leven op orde brengen. Operatieve vrijmetselaars gebruikten het symbool om sterke fundamenten in de constructie te leggen.

Vrijmetselaars bestrating

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (17)

De maçonnieke bestrating is een van de meest erkende symbolen van de broederschap.

De vloer van vrijmetselaarslogesis gemaakt van mozaïek trottoirs; verschillende stenen samengevoegd tot een patroon in de vorm van een schilderij. Het wordt gezegd datDe vloer van de tempel van koning Salomoopgenomen zwart-wit mozaïek trottoirs.

Mozaïekbestrating ontwerpen in de vrijmetselarijkan worden herleid tot de 18e eeuw. Hiervan werden destijds de meeste lodgemeubels gemaakt. De bestrating symboliseert een band die alle leden verenigt.

Volgens Franse vrijmetselaars leert de mozaïekbestrating leden dat ze ooit deel uitmaakten van een broederschap die mensen samenbond; daarom moeten de reeds bestaande banden worden gehandhaafd en versterkt.

Het is ook een symbool van zorg en voorzienigheid. Vrijmetselaars wordt geleerd dat het een pijler van troost en zegeningen is, wat leden laat zien hoe belangrijk het is om te vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid van God.

Schraag-Board

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (18)

In sommige vrijmetselaarsjurisdicties worden schraagborden traceerborden genoemd. Sommige vrijmetselaars verwerpen echter het idee dat de twee op elkaar lijken.

Een schraagbord is een typisch raamwerk dat bestaat uit drie verticale, horizontale en schuine dwarsbalken. Schraagborden zijn ontworpen voor een meesterwerkman om hun plannen te schetsen van wat er moet gebeuren. Het is vergelijkbaar met een blauwdruk.

Operatieve metselaars gebruikten schragen puur om de plannen van een gebouw vast te leggen voordat ze het uitvoerden. Toen vrijmetselaars evolueerden van opererende metselaars, bleef het schraagbord een symbool.

Tegenwoordig vertegenwoordigt het een ideaal. Het verwijst naar het plan dat een vrijmetselaar heeft voor zijn leven. Het staat ook voor een blauwdruk om de huidige omstandigheden te verbeteren. Vrijmetselaars geloven bijvoorbeeld dat verlichting mensen uit de ellendige omstandigheden kan halen waarmee ze worden geconfronteerd.

Tweekoppige adelaar

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (19)

Er wordt aangenomen dat de tweekoppige adelaar afkomstig is uit het oude Mesopotamië. Het was een voorstelling van polysepale (veelkoppige) beesten waarover in legendes en mythen werd gesproken.

In de loop der jaren werd het symbool continu gebruikt in vlaggen, gegraveerd in metaalwerk, kledingborduurwerk en op vele andere plaatsen.

Het werd voor het eerst gebruikt als symbool van de vrijmetselarij in 1759. Destijds schetste het twee lichamen die samenvloeiden tot één. De tweekoppige maçonnieke adelaar staat ook bekend als de ‘Adelaar van Lagash.’

De naam is afkomstig van het oudste symbool in de oude Sumerische stad Lagash.

In de vrijmetselarij is de tweekoppige adelaar een symbool van de drieëndertigste graad van de Schotse ritus.

Het wordt gebruikt als een symbool van een voltooid alchemistisch proces. In de alchemie vertegenwoordigt de adelaar gezuiverde zwavel en beeldt hij een opkomende geest uit. Het staat voor de verzoening tussen materie en geest.

Twee vrijmetselaarspijlers

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (20)

Deze twee pilaren zijn gebouwd bij de ingang van vrijmetselaarsloges. In de Bijbel stonden twee pilaren bekend als Boaz en Jachin bij de veranda van de tempel van Salomo.

Boaz was de linkerpilaar wat betekende 'In hem is kracht', en de rechterpilaar Jakin betekent 'Hij vestigt'.

In de vrijmetselarij symboliseren de twee pilaren tegenovergestelde paren. W.L Wilmuhurst beschreef tegenstellingen als 'goed en kwaad; licht en duisternis; actief en passief; positief en negatief; Ja en nee; buiten en binnen; man en vrouw…'

Vrijmetselaars wordt geleerd hoe ze een balans kunnen creëren tussen hun eigen gedachten en externe acties. Broeder C.W Leadbeater stelt dat;

'In de harmonieuze werking van deze twee wetten kan een mens de stabiliteit en kracht bereiken die nodig zijn om de cirkel te bereiken waarbinnen een Meester Metselaar zich niet kan vergissen.'

Het vertegenwoordigt ook leven en dood, die totale tegenpolen zijn. Vrijmetselaars geloven dat de dood een noodzaak is om te vernietigen wat oud en verwelkend is. Zo ontstaat er ruimte voor het ontkiemen van jonge ideeën en principes.

De maan

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (21)

Tijdens de 18e eeuw kwamen sommige lodges bijeen tijdens nachten met volle maan, aangezien er toen nog geen straatverlichting was. Leden waren afhankelijk van het licht van volle manen om hun weg terug naar huis te vinden.

Vrijmetselarij benadrukt de maan als een minder krachtige lichtbron. Het licht van de oostkant van de maan is gewijd aan de Master of a Lodge.

De symbolische aard van de maan wordt gebruikt als herinnering aan de rituelen, alchemistische wedergeboorte en Newtoniaanse training in de vrijmetselarij. De symboliek neigt echter meer naar alchemistische wedergeboorte. Alchemie verwijst naar het proces van het zuiveren van stoffen.

Door iemand op te leiden terwijl hij van de ene graad naar de andere gaat, wordt hij geperfectioneerd en wordt hij een betere vrijmetselaar.

De vrijmetselaarstroffel

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (22)

Steenhouwers gebruikten tijdens de bouw troffels om cement op bakstenen of stenen te verspreiden.

Vrijmetselaars gebruiken de troffel als een symbool van Master Workman. Net als bij constructie, wordt de troffel symbolisch gebruikt om broederlijke liefde binnen het ambacht te verspreiden.

De persoon die liefde verspreidt is een figuurlijke troffel, terwijl de genegenheid die wordt verspreid cement vertegenwoordigt.

Vrijmetselaars-broederliefde verwijst naar veerkracht die een persoon heeft opgebouwd door persoonlijke verlangens en passies te beperken om vrede en harmonie te verspreiden onder de mensen om hem heen. De liefde is niet beperkt tot mede-vrijmetselaars.

In plaats daarvan moet het worden gedeeld met iedereen waarmee een vrijmetselaar omgaat.

De tempel van koning Salomo

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (23)

De tempel van koning Salomo is belangrijk in de vrijmetselarij. Het is een van de meest prominente bouwwerken die in bijbelse tijden zijn gebouwd.

Vrijmetselarij vindt zijn oorsprong als een instelling van de tempel. Volgens oude theorieën zoals The Legend of the Craft speculeren dat Solomon aanvankelijk de broederschap verzon.

Het werd opgevat als een geheim genootschap tijdensde bouw van de tempel op de berg Moria.

Daarom is de tempel een symbool van oorsprong voor vrijmetselaars. Tegenwoordig worden vrijmetselaarsloges gezien als moderne koning Salomo-tempels.

De twee pilaren die bij de ingang van een lodge zijn opgetrokken, zijn vergelijkbaar met de pilaren bij de oude tempel. De indeling van de lodge vertegenwoordigt een stenen erf of tempelgebouw in verschillende bouwfasen.

De eerste drie graden van het vaartuig draaien om het vaartuig. Er is echter geen feitelijk bewijs dat de theorieën koppelt aan echte gebeurtenissen.

De vrijmetselaars-zandloper

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (24)

Een HourGlass in Vrijmetselaar heeft meer dan één betekenis. Het wordt gebruikt om meerdere concepten weer te geven. Het symboliseert echter twee belangrijke toespelingen; tijd en dood.

De zandloper geeft aan dat de tijd vooruitgaat en dat niets de beweging van het zand kan omkeren. Vrijmetselaars wordt geleerd dat iedereen gelijk is, ongeacht de positie die men in het leven bekleedt, omdat rijkdom en een hoge sociale status het zand niet achteruit kunnen doen gaan. Daarom staan ​​we allemaal op hetzelfde niveau in het leven.

De titelpagina van Nicholas Stone; Mason aan koning James I en Charles I; heeft een briefje waarop staat:

‘Neem tijd, zolang de tijd duurt
Want tijd is geen tijd, wieltijd is voorbij.'

De notitie benadrukt hoe belangrijk het is om de tijd nu te gebruiken voordat deze voorbij is.

De zeis symboliseert soms de dood in de zandloper. De dood maakt korte metten met het leven en leidt ons naar de eeuwigheid.

Het laat zien dat, hoewel we erin slagen om het kwaad van kindertijd tot volwassenheid te overwinnen, de tijd ons uiteindelijk zal inhalen en we de wereld achter ons zullen moeten laten.

De dood is onvermijdelijk voor alle mensen, of ze nu rijk of arm zijn.

De zeis

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (25)

De zeis is soms ingebed in de zandloper. De zandloper en de zeis worden door sommige vrijmetselaars gezien als een samengevoegd symbool. Vroeger was een zeis een standaardgereedschap dat werd gebruikt bij het maaien van gras en het oogsten van gewassen.

In Europa en Azië wordt de zeis gezien als de engel des doods of Magere Hein.

In de vrijmetselarij is een zeis een symbool van de tijd bij de vernietiging van de instellingen van de mensheid. Het symboliseert het einde van onze tijd op aarde.

Vrijmetselaars wordt geleerd dat, aangezien we het exacte tijdstip van overlijden niet weten, het essentieel is om de tijd die God ons heeft gegeven te gebruiken om onszelf tot betere mensen te vormen.

De zeis staat ook voor onsterfelijkheid. Vrijmetselaars geloven inonsterfelijkheid.

Aardse lichamen zijn tijdelijke vaten die uiteindelijk zullen vergaan, maar onze zielen zullen voor altijd leven. Daarom verbindt de dood, volgens de leer van het vaartuig, een persoon opnieuw met mede-vrijmetselaars die de dood voor hem hebben ontmoet.

De vierentwintig inch meter

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (26)

Operatieve metselaars gebruikten de vierentwintig-inch meter om hun werk te meten. Tegenwoordig symboliseert het instrument de vierentwintig uur in een dag. De uren zijn verder verdeeld in drie gelijke delen van elk acht uur.

Vrijmetselaars wordt geleerd om een ​​derde deel te besteden aan werk, het tweede derde deel aan het dienen van God en de mensen in de samenleving, en het laatste derde deel aan slapen en verfrissing.

In sommige lodges is de vierentwintig-inch meter zichtbaar verdeeld in drie verschillende segmenten.

Het niveau

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (27)

Het niveau is een veelgebruikt symbool in de vrijmetselarij. Een sectie van de Vrijmetselarij Tracing Board zegt;

'De Juwelen van de loge zijn de drie roerende en drie onroerende. De drie beweegbare juwelen zijn het vierkant, het niveau en de schietlood. Onder werkende metselaars... is het niveau om niveaus te leggen en horizontalen te bewijzen... Onder vrije en geaccepteerde vrijmetselaars... de gelijkheid van niveaus.'

Het niveau symboliseert gelijkheid. Vrijmetselaars wordt geleerd dat we allemaal van dezelfde plek komen, aan vergelijkbare doelen werken en dezelfde hoop delen.

Ook erkent de vrijmetselarij dat, hoewel mannen niet over vergelijkbare capaciteiten en gaven kunnen beschikken, iedereen het verdient om evenveel respect en vergelijkbare kansen te krijgen.

De Senior Warden of a Lodge draagt ​​het symbool van het niveau. De tool herinnert de Senior Warden eraan hoe belangrijk het is om alle leden gelijk te behandelen.

De maçonnieke sluitsteen

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (28)

De maçonnieke sluitsteen heeft acht letters gegraveerd;HTWSSTKS, wat staat voor 'Hiram The Widow's Son Sent To King Solomon'. Derdegraads metselaars bestuderen de legende van een persoon genaamd Hiram Abiff, ook wel bekend als de zoon van de weduwe.

Volgens legendes was Hiram de hoofdarchitect bij de bouw van de Tempel van Salomo. Hij werd genadeloos vermoord omdat hij zich niet overgafde geheime maçonnieke wachtwoorden. Mason beschouwt hem daarom als een symbool van loyaliteit.

Zijn verhaal benadrukt het belang van het geheim houden van het ambacht.

De letters HTWSSTKS zijn gegraveerd op de grafstenen vanKoninklijke boog metselaarsdie het niveau van de derde graad overtrof.

Punt binnen een cirkel

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (29)

Sommige afbakeningen van het symbool hebben de letter B aan de rechterkant en E aan de linkerkant. Het punt binnen een cirkel in de vrijmetselarij is gekoppeld aan St. Johannes de Doper (B) en St. Johannes de Evangelist (E). De twee zijn essentiële vrijmetselaarsheiligen.

In de vrijmetselarij symboliseert de punt, de zwarte stip in het midden van de cirkel, een individuele metselaar.

De omgeschreven cirkel staat voor de grens tussen de verplichting van een broeder aan God en de mensen. Een vrijmetselaar moet binnen de cirkel worden beperkt.

Hij mag zich niet laten misleiden door persoonlijke verlangens, passie, interesses of iets anders.

De gebroken kolom

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (30)

De gebroken kolom in de vrijmetselarij vertegenwoordigt de ondergang van Hiram Abif en het onvoltooide werk van de Tempel van Salomo. Het beeld bestaat uit een huilende maagd voor een gebroken zuil.

Aan de ene kant houdt ze een takje acacia vast en aan de andere kant een urn.

Het symbool leert derdegraads metselaars morele lessen over een virtueel en oprecht leven. Het beantwoordt vragen over het eeuwige leven en geloof. Het dient ook als veiligheidsgarantie.

Het vrijmetselaarspotlood

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (31)

Steenhouwersgebruikte potloden om lay-outs te schetsen en te markeren tijdens de bouw. De leidende metselaarstelt zich het gebouw op een schets voor, en de blauwdruk begeleidt arbeidersmetselaars.

Tegenwoordig trekken speculatieve metselaars geen symbolische betekenis uit de tool.

In de vrijmetselarij is God de kunstenaar en zijn wij de werklieden. Het potlood herinnert ons eraan dat God alle daden opschrijft en dat we op de dag des oordeels zullen worden beoordeeld op basis van onze daden.

Het nummer 7

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (32)

Het getal zeven is heilig in de bijbel. Historische bijbelse herhalingen worden aangeduid met nummer 7. Salomo bouwde bijvoorbeeld de tempel zeven jaar lang. In de vrijmetselarij is zeven gekoppeld aan Pythagoras.

Pythagoreeërs schilderden zeven af ​​als een perfect getal omdat het een som is van drie en vier, wat symbolisch een driehoek en een vierkant vertegenwoordigt. Het wordt beschouwd als een perfect getal dat voltooiing aangeeft.

Dit verklaart waarom er zeven leden nodig zijn om een ​​ideale loge te maken; drie hoofdofficieren (Master Masons), twee fellows van het vaartuig en tweeingevoerde leerlingen.

Ruwe en perfecte Ashlar

32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (33)

In de vrijmetselarij zijn er twee soorten Ashlars; ruw en perfect. Elk beeldt een andere betekenis uit. Operatieve vrijmetselaars noemden ruwe Ashlar een onvoorbereide steen. In Speculative Freemasons vertegenwoordigt ruige Ashlar het leven van een vrijmetselaar voordat hij zich bij het vaartuig voegde.

Het beschrijft iemands leven voordat hij verlicht werd.

Perfect Ashlar portretteerde een complete steen die grondig is gevormd door werktuigen; hamer, beitel. Hamer enz. Een steen kan alleen in de bouw worden gebruikt nadat deze perfect is gevormd.

Evenzo zijn perfecte ashlars een symbool van broeders die uitgebreide maçonnieke leringen hebben ondergaan en nu gefocust zijn op het leiden van een rechtschapen leven.

Metselaars wordt geleerd dat niemand als een perfecte steen wordt geboren. Door leringen, noodzakelijke opvoeding en het koesteren van broederliefde kan een man zijn handelingen binnen de kring beperken.

Gerelateerde berichten:

Hoe lang duren vrijmetselaarsvergaderingen gewoonlijk?Wat is het alziende oog in de vrijmetselarij?6 redenen waarom u uit de vrijmetselarij kunt worden gezetHet verkennen van Cowans en afluisteraars in de vrijmetselarijDe rol van de vrouw van een meester-metselaar in de vrijmetselarijIs speculatieve vrijmetselarij Chinees?
32 maçonnieke symbolen (en wat ze betekenen) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated:

Views: 6233

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.